អំពីយើង

Dumex ជាចំណែករបស់ Groupe Danone​ ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំ និងជោគជ័យមួយក្នុងវិស័យអាហារដែលផ្តល់សុខភាពល្អ។
Danone​ជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានវត្តមានក្នុងទ្វីបទាំង5។ ក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេផ្នែកអាហារសម្រាប់សុខភាពតាមរយៈអាជីវកម្ម 4​ដូចជា៖ ផលិតផលទឹកដោះគោស្រស់ អាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារ ទឹកបរិសុទ្ធ និងអាហារូបត្ថម្ភបែបវេជ្ជសាស្រ្ត។
 
ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភកុមារ ផលិតផលរបស់Dumexជាម៉ាក​ត្រូវបានគេជឿទុកចិត្តទៅលើអាហារូបត្ថម្ភកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1995។

បេសកកម្ម

យើងជឿជាក់ថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវដើម្បីបង្កើនទំលាប់អាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារកម្ពុជា ដែលស្របជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់យើង: យើងធ្វើឲ្យជិវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក និងកូនអ្នកកាន់តែមានន័យ។

 

កំណត់សម្គាល់សំខាន់

 

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះគឺល្អបំផុត ​។​​ អង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្តល់អនុសាសន៏ឲ្យបំបៅដោះកូន​ដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់​សម្រាប់រយៈពេល៦ខែ ដំបូងនៃជីវិត។ ការណែនាំនៃការបំបៅដោយដបឬអាហារភេសជ្ជៈដ៏ទៃទៀតដែលមិនចាំបាច់នឹងមាន​ផល​ប៉ះពាល់​​អវិជ្ជមា​នដល់ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ។ បន្ទាប់ពីទារកមានអាយុ៦ខែ ទារកទទួលអាហារសមស្រប​តាមអាយុអំឡុង​ពេល​ការបំបៅ​ដោយទឹកដោះម្តាយបន្តរហូតដល់កូនអាយុ២ឆ្នាំ​ ឬលើស។ ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកមុនពេលសម្រេចចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់​រូបម​ន្ត​ទឹកដោះគោសម្រាប់ទារក ឬប្រសិនបើអ្នកមានការលំបាកក្នុងការបំបៅដោះកូន។​

 


ផលិតផលរបស់យើង

 


Aptamil Super Gold Mama

សំរាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកំពុងបំបៅដោះកូន

អានបន្ត...

Aptamil Super Gold លេខ 3

សំរាប់កុមារចាប់ពី 24 ទៅ 36ខែ

អានបន្ត...

Aptamil Super Gold លេខ 4 រសជាតិវ៉ានីឡា

សំរាប់កុមារចាប់ពី 3 ទៅ 9ឆ្នាំ

អានបន្ត...

ឌុយក្រូ លេខ 3

សំរាប់កុមារលើសពី 2ឆ្នាំ ដល់ 9ឆ្នាំ

អានបន្ត...

ឌុយក្រូ លេខ 4 chocolate

សំរាប់កុមារលើសពី 3ឆ្នាំ ដល់ 9ឆ្នាំ

អានបន្ត...

 


GETTING PREGNANT

 

Fertility Management

Making the decision to have a child is a special one, but the journey of trying to conceive may sometimes be challenging and even distressing. Age, health and lifestyle are all factors read more...

Working Out Your Ovulation Cycle

If your health and nutrition conditions are up to scratch, then it’s time to learn more about when your body releases your egg – otherwise known as your ovulation cycle. This helps you know the time when you’re most fertile. When do you ovulate? Your periods happen around every 23 to 35 days and you're most likely to ovulate roughly two weeks before read more...

 


PREGNANT

 

Spotting Bleeding

Pregnancy spotting looks like a very light period and is actually reasonably common during the first... read more

Exercise During Pregnancy

As well as increasing your energy levels, gentle exercise can also help. Reduce discomforts such as... read more

Constipation

During pregnancy, constipation isn’t just linked to your diet, it’s also down to your hormones... read more


 

 

CHILDHOOD

 

What’s the difference between an allergy and intolerance?

If you suspect that milk or a certain food is making your child feel unwell or react suddenly, it can be quite unsettling to begin with. But there’s a helpful way to tell the difference
read more...

Sleeping Problems Are Common

Your child should have around 11 hours of sleep every night, plus an hour-and-a-half nap in the afternoon. That’s the ideal situation but as you’ll know, children aren’t programmed like robots and every one is unique! Many childs experience problems sleeping. Around 1 in 5 childs have difficulty settling down, or wake frequently in the night and many just wake up too early in the morning
read more...សូមបំពេញសំណួររបស់អ្នកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម